Kommigraphics always works
closely with you at every step of a
well structured procedure of brand
design, so that your views are.

EN

Materijali

Kombinujte između mnoštva boja i materijala, i napravite svoj nameštaj jedinstvenim.

Vrste drveta

*U elementima od punog drveta mogući su prirodni čvorovi.

orah

hrast

hrast bajcovan u crno

jasen

MDF boje

crna

bela

Materijali

Dublin 00

Dublin 02

Dublin 03

Dublin 04

Dublin 06

Dublin 14

Dublin 16

Dublin 17

Dublin 18

Dublin 24

Dublin 25

Dublin 26

Dublin 27

Dublin 36

Dublin 37

Dublin 44

Dublin 48

Dublin 54

Dublin 56

Dublin 58

Nairobi 01

Nairobi 03

Nairobi 04

Nairobi 06

Nairobi 07

Nairobi 13

Nairobi 14

Nairobi 18

Nairobi 23

Nairobi 24

Nairobi 25

Nairobi 26

Nairobi 27

Nairobi 37

Nairobi 38

Nairobi 44

Nairobi 26

Nairobi 56

Nairobi 63

Nairobi 67

Nairobi 69

Nairobi 74

Nairobi 78

Nairobi 87

Nairobi 124

Quebec 02

Quebec 03

Quebec 04

Quebec 06

Quebec 07

Quebec 08

Quebec 14

Quebec 16

Quebec 17

Quebec 24

Quebec 26

Quebec 27

Quebec 28

Quebec 34

Quebec 35

Quebec 36

Quebec 44

Quebec 47

Quebec 48

Quebec 49

Quebec 54

Quebec 56

Quebec 64

Quebec 127