Politika privatnosti

Politika privatnosti

PTR Floem Furniture, matični broj: 65886278, PIB: 112118991 (u daljem tekstu: Floem), u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući zakonske i druge propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti. Zaštita i sigurnost podataka o ličnosti naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera su prioriteti Floem-a.

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika našeg veb-sajta i naših proizvoda je izuzetno značajno za nas. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Floem-om, usklađene su sa propisima Republike Srbije. Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, na primer Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. Floem ne prikuplja podatke o ličnosti bez Vaše saglasnosti. Prihvatanjem ovih uslova dajete izričit pristanak i saglasnost da Floem prikuplja i obrađuje Vaše podatke o ličnosti navedene u kupoprodajnom ugovoru ili/i Vaše podatke dostavljene u marketinške svrhe. Svi Vaši podaci o ličnosti koje nam budete dostavili, biće zaštićeni i bezbedni i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti, niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno bezbedno poslovanje i saradnju sa firmom Floem.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje: ime i prezime, adresa isporuke, grad, poštanski broj, br. telefona, e-mail adresa, jedinstveni matični broj građana.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Floem prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u svrhu zaključenja i realizacije kupoprodajnog ugovora za proizvode i usluge iz svoje ponude, te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze, kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa u okviru zakonitog poslovanja. Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi zaključenja kupoprodajnog ugovora i ispunjenja ugovornih obaveza su: prodaja roba i usluga; dostava i montaža kupljene robe; prodajne aktivnosti Floem-a; upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija; druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja Floem-a. Za sve druge aktivnosti, zatražićemo Vaš dodatni pristanak.

Zaštita podataka o ličnosti

Floem preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se Vaši podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa zakonom i svrhom zbog koje se Vaši podaci prikupljaju i obrađuju.

Pristup Vašim podacima o ličnosti biće omogućen državnim organima, organima javne vlasti i trećim licima, isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kolačići (”cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Veb sajt Floem-a koristi kolačiće (eng. cookies) u prikupljanju podataka. Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete, skladišti na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon…) preko pretraživača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari itd.)

Floem koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup veb stranicama i funkcionalnostima koje one nude. Sve podatke/informacije koje se na taj način (upotrebom kolačića) prikupljaju, koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama. Pravni osnov za obradu ličnih podataka na ovaj način je pristanak lica čiji se lični podaci obrađuju.

Pristanak se daje na našem veb sajtu – izborom opcije – potvrđujem da sam saglasan sa Politikom privatnosti Floem sa veb stranice floem.rs i slažem se da se na mom uređaju skladište kolačići.

Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka. Korisnik u svakom trenutku može da obustavi rad „kolačića”, u podešavanjima pretraživača koji koriste.

Prava intelektualne svojine

Kompletan sadržaj internet sajta Floem (svi tekstovi, logotipi, fotografije, video materijal na ovom internet sajtu) jesu autorsko pravo ili vlasništvo Floem-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika odnosno ovlašćenog nosioca prava intelektualne svojine.

Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno.

Maloletni posetioci internet sajta

Svi maloletni posetioci internet sajta su u obavezi da dobiju dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam pruže informacije o sebi. Maloletnim korisnicima koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da daju lične informacije.

Izmena politike privatnosti i uslova korišćenja internet sajta

Floem zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni politiku privatnosti i uslove korišćenja ovog internet sajta. Molimo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.