Uslovi korišćenja

Opšti podaci o prodavcu

Trgovinu putem internet stranice floem.rs obavlja PTR FLOEM FURNITURE, sa registrovanim sedištem na adresi Milana Nikolića 14, 35220 Ribare, matični broj: 65886278, PIB 112118991, šifra delatnosti: 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja, kontakt e-mail: office@floem.rs („Floem” ili „Prodavac“), dok je kupac svako pravno ili fizičko lice koje u prodajnim objektima ili poslovnim prostorijama Prodavca ili putem e-maila kupuje bilo koji proizvod iz Floem prodajnog asortimana.

Uslovi plaćanja

Za svaki kupljeni proizvod, kupac je dužan da izvrši avansno plaćanje u iznosu od 50% od ukupne vrednosti porudžbine prilikom poručivanja proizvoda, dok je preostalih 50% od ukupne cene kupac dužan da uplati u potpunosti 2 dana pre ugovorenog roka isporuke, ili u gotovini na dan isporuke.

Kupac može odustati od porudžbine pisanim putem, a tom prilikom je potrebno navesti broj predračuna, podatke o kupcu, podatke o artiklu koji se otkazuje, kao i razloge za otkazivanje. Kupac ima pravo na povraćaj celokupnog avansa ukoliko od porudžbine odustane najkasnije u roku od 30 dana od napravljene porudžbine.

Sve cene koje su iskazane na sajtu www.floem.rs su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Prodavac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupac plaćanje može izvršiti preko tekućeg računa prema izdatom predračunu. Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama, koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Odustanak od kupovine

Fizičko lice

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, kupac-fizičko lice koje je porudžbinu izvršilo kupovinom na daljinu, van poslovnih prostorija Prodavca bez prethodnog uvida u proizvod koji se kupuje, može odustati od kupovine proizvoda u roku od 14 dana od dana prijema robe, slanjem obrasca za odustanak. U slučaju odustanka, a ukoliko je roba već isporučena, kupac je dužan vratiti nekorišćenu robu u istom stanju u kom ju je i primio, najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak, a Prodavac mu je dužan vratiti novac.

Po prijemu vraćenog proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje Prodavac, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, kupcu će se odbiti vraćanje novca i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Potrošač nema pravo da odustane od kupovine u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane za njega.

Potrošač nema pravo odustanka od kupljene robe, ukoliko je robu pre porudžbine video fizički, u Floem prostorijama.

Pravno lice

Pravno lice može odustati od kupovine robe uz povraćaj novca samo u slučaju nedostataka, odnosno nesaobraznosti robe, pod uslovima i u rokovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Nedostaci robe, odnosno nesaobraznost proizvoda

Floem odgovara za nedostatke proizvoda, odnosno nesaobraznost robe, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

Kupac može da dâ obaveštenje o nedostacima robe na sledeće načine: usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena; elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem e-maila: office@floem.rs. Uz slanje reklamacije, neophodno je da kupac pošalje i digitalnu fotografiju oštećenih delova artikla koji je naveden u reklamaciji.

Floem će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganja na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog u slučaju kupca koji je fizičko lice, odnosno 30 (trideset) dana u slučaju kupca-pravnog lica, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

Istovremeno sa odlučivanjem po reklamaciji, po potrebi, uz dogovor sa kupcem biće dogovoreno preuzimanje oštećenog artikla.

Rok i uslovi isporuke

Floem vrši isporuku robe u roku od 6 do 8 nedelja od dana uplate avansa; i 8 do 10 nedelja za sve proizvode koji nisu deo standardnog Floem proizvodnog asortimana. Usluga isporuke nameštaja podrazumeva transport nameštaja do jedne adrese:

– za vrednost robe preko 30.000 RSD:

ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti do 20 km od Floem Jagodina i Floem showrooma u Beogradu – cena transporta je besplatna.

– ukoliko se roba isporučuje u zoni udaljenosti preko 20 km od Floem Jagodina i Floem showrooma u Beogradu – cena transporta je 100 RSD/km;

  1. za vrednost robe od 30.000 RSD do 500.000 RSD:
  2. za vrednost robe preko 500.000 RSD – cena transporta je besplatna.

Isporuka za Novi Sad je besplatna za porudžbine čiji iznos prelazi 150.000RSD, za porudžbine ispod navedenog iznosa, usporuka se naplaćuje u iznosu od 5.500 RSD.

Isporuka komada se ne vrši putem kurirskih službi. Mogućnost ličnog preuzimanaj je besplatna u Beogradu ili Jagodini u dogovoru sa Prodavcem.

NAPOMENA: Isporuka svih proizvoda koji fizički ne mogu da se unesu u lift stambene zgrade se vrši samo do ulaza stambene zgrade.

Proizvode koji fizički ne mogu da se unesu u lift stambene zgrade ili je lift u neispravnom stanju, kupac može preuzeti na ulazu u stambenu zgradu ili može ugovoriti sa Prodavcem unošenje komada nameštaja u stambenu jedinicu po ceni od 480.00rsd po spratu.

Proizvodi koji mogu da se unesu u lift koji je u ispravnom stanju se isporučuju do stambene jedinice kupca.

Prilikom dogovora oko isporuke robe, kupac je dužan da ukaže na nemogućnost parkiranja vozila za isporuku, kao i sve eventualne probleme tehničke prirode (nemogućnost prilaza objektu, uski hodnici, neispravan lift, nestandardna širina otvora-manja od 80 cm, itd). U tom slučaju roba se isporučuje samo do ulaza u objekat kupca ili je kupac može preuzeti na drugoj lokaciji.

Prodavac ne vrši nikakve prepravke ili dorade isporučenog nameštaja, premeštaj i razmeštaj već postojećeg nameštaja.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči najkasnije do datuma koji je dogovoren kao datum isporuke. Ukoliko Prodavac ne isporuči robu u predviđenom roku, dužan je da u roku od 7 dana od dana isteka roka isporuke vrati kupcu celokupno uplaćeni iznos. U slučaju da kupac, i pored urednog obaveštenja, nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, Prodavac nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke.

Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, obezbedi dovoljno prostora za montažu, u zavisnosti od vrste proizvoda, kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu.

Isporučena roba se u prostorijama kupca montira samo u položenom stanju. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u uspravnom položaju.

Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala na zid u prostorijama kupca.

Uputstvo za upotrebu

Proizvod je osetljiv na vlagu i potrebno ga je držati u zatvorenim prostorijama gde se relativna vlažnost vazduha kreće u opsegu 40% do 60% (50% do 70%) i temperature od 14ºC do 21ºC. (18ºC do 25ºC).(18ºC do 25ºC).

Proizvodi tapacirani kožom se čiste suvim sunđerom lakim prebrisavanjem. Mrlje skidati uz pomoć suve flanelske krpe. U slučaju kada fleka ostaje koristiti neutralan sapun i čistu vodu. Potom mesto isprati vlažnom krpom i ostaviti ga da se prirodno osuši. Ne smeju su koristiti sredstva za suvo pranje, razređivači, sredstva za poliranje, ulja, abrazivna sredstva i sapuni na bazi amonijaka.

Nameštaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu.

Potreban je poseban stepen pažnje pri rukovanju sa elementima proizvoda koji imaju ugrađene mehanizme kako bi se izbegla opasnost od povređivanja (uklještenja ruke ili prstiju).

Proizvode ne izlagati povišenim temperaturama, neposredno grejnim telima, otvorenom plamenu kako ne bi došlo do paljenja i rizika izbijanja požara.

Garancija na proizvode

Prodavac daje garanciju na proizvod u trajanju od 24 meseca od dana kupovine uz pravilno korišćenje i održavanje proizvoda – prema uputstvu proizvođača. Uz uputstvo, kupcu se dostavlja i garantni list.

Kupac je dužan da čuva garantni list i odgovarajući dokaz o kupovini za vreme garantnog roka.

Kupac može da ostvari prava iz garancije ukoliko u trenutku kada zahteva opravku ili zamenu poseduje garantni list.

Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.